65 senatorów, w tym 50 demokratów i 15 republikanów, 100-osobowej izby wyższej amerykańskiego Kongresu zagłosowało za ustawą ograniczającą dostęp do broni; 33 senatorów było przeciw. "NYT" nazywa głosowanie "dwupartyjnym przełomem", ponieważ niewielka grupa senatorów republikańskich dołączyła do demokratów, popierając ograniczenia. Zdaniem dziennika, "przełamało to prawie trzy dekady paraliżu Kongresu w kwestii zaostrzenia prawa dotyczącego broni".

"Wyniki głosowania podkreśliły również, jak głęboko polaryzujący pozostaje problem i jak ulotny może być duch kompromisu wokół broni" - pisze "NYT.

Reklama

Zgodnie z ustawą w USA wymagane byłoby sprawdzanie przeszłości potencjalnych nabywców broni w wieku od 18 do 21 lat, a rejestry nieletnich, w tym rejestry zdrowia psychicznego, które w Stanach są prowadzone od 16. roku życia, byłyby sprawdzane pod kątem możliwych dyskwalifikujących materiałów. Ustawa zawiera zachęty dla stanów do uchwalenia przepisów, które pozwalałyby na czasową konfiskatę broni osobom uznanym przez sąd za zbyt niebezpieczne, aby ją posiadać. Zaostrzyłaby także federalny zakaz kupowania broni palnej przez przestępców i przepisy dotyczące handlu bronią.

Ustawa obejmuje również przeznaczenie setek milionów dolarów na finansowanie programów zdrowia psychicznego i zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Przedstawiciele Białego Domu przekazali, że prezydent Joe Biden ją podpisze.

kjm/ tebe/