Raport organu kontrolnego dla Kongresu powołuje się na liczby przekazane mu przez Pentagon. W skład pozostawionego w Afganistanie sprzętu wchodziły statki powietrzne o wartości 923 mln USD - część z których została "zdemilitaryzowana" i celowo uszkodzona w trakcie ewakuacji - a także pojazdy wojskowe o wartości 4,12 mld dolarów. Afgańskie władze posiadały 316 260 szt. broni wartej 511,8 mln dolarów.

W dokumencie poinformowano - bez podania szczegółów - że "duża" część z tego sprzętu trafiła w ręce Talibów. Pentagon zaznaczył jednak, że bez konserwacji sprzętu, za którą odpowiadali amerykańscy podwykonawcy, jego użyteczność jest "ograniczona".

Jednocześnie raport stwierdza, że siły USA wycofały lub zniszczyły niemal cały posiadany przez siebie sprzęt wojskowy w trakcie procesu opuszczania Afganistanu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Reklama