Pew Research Center, na którego badanie powołuje się Statista, definiuje klasę średnią jako osoby, które zarabiają od dwóch trzecich do dwukrotności mediany płac w Stanach Zjednoczonych. Od 1970 do 2021 roku udział łącznych dochodów osób z tej grupy w całkowitych dochodach spadł z 62 do 42 proc. Po drugiej stronie równania są osoby najbogatsze, dla których analogiczna wartość wzrosła z 29 do 50 proc.

Zwiększył się także odsetek osób należących do grupy „niskie dochody” (z 25 do 29 proc.). Spadł natomiast ich łączny dochód (z 10 do 8 proc.). Największą część tej grupy stanowią Latynosi i Afroamerykanie (po ok. 40 proc.).

ikona lupy />
Amerykańska klasa średnia / statista.com
Reklama