Ponad 1000 respondentów ankiety wspomniało o tych zagadnieniach jeszcze przed usłyszeniem bezpośredniego pytania, co świadczy o tym, jak ważny dla wyborców ze stanów wahadłowych jest wiek i bystrość Bidena.

Ich odpowiedzi podkreślają głębię i wszechobecność obaw wyborców, które czasami przyćmiewały osiągnięcia polityczne Bidena. Obawy te okazywały się też trudne do złagodzenia w jego kampanii.

Reklama
ikona lupy />
Myśląc o dwóch faworytach wyborów na prezydenta USA w listopadzie 2024 r., Joe Bidenu i Donaldzie Trumpie, proszę wskazać, którego kandydata najlepiej opisuje każdy z poniższych punktów. / Bloomberg

We wszystkich siedmiu stanach, które najprawdopodobniej zadecydują o wyniku wyborów, Biden w dalszym ciągu pozostaje w tyle za Trumpem. Jak widać,dostrzeganie przez wyborców poprawy sytuacji w gospodarce narodowej nie przekłada się na znaczący wzrost poparcia dla urzędującego prezydenta.

Sondaż przeprowadzono na próbie 4955 wyborców w dniach 12–20 lutego i jego margines błędu wynosi 1 punkt procentowy.

Jeżeli uwzględnimy innych kandydatów – niezależnego Roberta F. Kennedy’ego Jr., Jill Stein z Partii Zielonych i niezależnego Cornela Westa, to Trump utrzymuje przewagę nad Bidenem.

ikona lupy />
Gdyby wybory na prezydenta USA w listopadzie 2024 r. odbywały się dzisiaj, a na kartach do głosowania znaleźliby się Demokrata Joe Biden i Republikanin Donald Trump, na kogo oddałbyś głos? / Bloomberg

Biden zbyt stary

Zapytani o dwóch prawdopodobnych głównych kandydatów w listopadowych wyborach prezydenckich, większość wyborców rasy czarnej, młodych wyborców i kobiet określiła Bidena jako zbyt starego. Nawet wśród tych, którzy twierdzą, że planują głosować na Bidena, siedmiu na dziesięciu stwierdziło, że pasuje on do tego opisu. Wyborcy częściej opisywali Trumpa jako sprawnego psychicznie lub cieszącego się dobrym zdrowiem.

Biały Dom jako dowód przydatności Bidena do sprawowania urzędu wskazał badania lekarskie prezydenta, oraz wymagający harmonogram i wyjazdy zagraniczne. W środowym raporcie lekarz Białego Domu, Kevin O'Connor, określił Bidena jako „zdrowego, aktywnego, krzepkiego 81-letniego mężczyznę, który pozostaje w dobrej kondycji, aby z powodzeniem wykonywać obowiązki prezydenta”.

Trump niebezpieczny

Prawie sześciu na dziesięciu wyborców z wahadłowych stanów określiło Trumpa jako niebezpiecznego. Obawa ta jest znacznie bardziej wyraźna wśród wyborców niezdecydowanych, którzy stanowią mniej niż jedną dziesiątą elektoratu w tych stanach. Nawet 28 proc. osób, które planują na niego głosować w listopadzie, zgadza się z tym, że Trump jest niebezpieczny.

Mniej niż połowa zwolenników Bidena powiedziała to samo o swoim kandydacie.

Wyborcy, którzy słyszeli coś o jego ostatnich komentarzach dotyczących sojuszników z NATO, byli szczególnie nieufni. W ich ocenie porównując obu kandydatów, bardziej niebezpieczny jest Trump.

Także oceny kandydatów pod względem innych kluczowych cech są bardzo rozbieżne. Mniej wyborców określiło Trumpa jako współczującego lub uczciwego.

ikona lupy />
Myśląc o dwóch faworytach wyborów na prezydenta USA w listopadzie 2024 r., Joe Bidenu i Donaldzie Trumpie, proszę wskazać, którego kandydata najlepiej opisuje każdy z poniższych punktów. / Bloomberg

Sprawy karne Trumpa

Aż połowa wyborców ze stanów niezdecydowanych twierdzi, że nie byłaby skłonna głosować na Trumpa, gdyby został skazany w którejkolwiek sprawie karnej, w której postawiono mu zarzuty.

A zarzutów i toczących się spraw jest sporo. Należy do nich sprawa Stormy Daniels, aktorki filmów pornograficznych, która miała otrzymać od byłego prezydenta USA 130 tys. dolarów w zamian za milczenie na temat ich romansu. Kolejna głośna sprawa dotyczy niewłaściwego obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Są też odrębne sprawy stanowe i federalne dotyczące spisku mającego na celu unieważnienie wyników wyborów w 2020 roku.

Tak jak wyborcy często powoływali się na wiek Bidena w otwartym pytaniu na jego temat, tak samo pytanie dotyczące Trumpa zaowocowało setkami wzmianek o jego sprawach sądowych. Jednak zwolennicy Trumpa częściej niż inni wyborcy lekceważyli te zarzuty.

Kto jest winny rosnącej fali migracji

W najnowszej edycji comiesięcznego sondażu najważniejszym tematem wśród wyborców ze stanów wahadłowych pozostaje gospodarka, a zwłaszcza inflacja. Kiedy jednak obawy dotyczące gospodarki nieco się osłabiły, wyborcy skierowali swoją uwagę na sytuację na południowej granicy USA.

ikona lupy />
Jaka jest dla Ciebie najważniejsza kwestia przy podejmowaniu decyzji, jak głosować w wyborach na prezydenta USA w listopadzie 2024 r.? / Bloomberg

Większość wyborców ze stanów wahadłowych nadal uważa, że główną odpowiedzialność za falę migracji ponosi Biden i Demokraci zasiadający w Kongresie. Jednak po tym, jak Republikanie w Izbie Reprezentantów za namową Trumpa odrzucili ponadpartyjną ustawę graniczną, wzrósł też (o 5 pkt proc.) odsetek respondentów, którzy za wzrost fali migracyjnej obwiniają Republikanów i Trumpa.

ikona lupy />
P: Na podstawie tego, co wiecie, w jakim stopniu, jeśli w ogóle, za wzrost liczby migrantów przekraczających granicę USA-Meksyk odpowiadają poniższe osoby? Odsetek respondentów, którzy powiedzieli „bardzo odpowiedzialni” lub „raczej odpowiedzialni” / Bloomberg

Polityka Bidena

Jedną z potencjalnych korzyści dla Bidena jest sposób, w jaki wyborcy postrzegają niektóre postanowienia ustawy o ograniczaniu inflacji. Większość respondentów twierdzi, że zdolność Medicare do negocjowania cen leków i rozszerzenie dotacji ubezpieczeniowych w ramach Obamacare pomogły im lub ich społecznościom.

Inne polityki Bidena – takie jak 15-proc. podatek od korporacji, czy 1-proc. podatek od wykupu akcji – nie przyniosły tak dużego wpływu, twierdzą wyborcy.

Sondaż wykazał również stopniową poprawę oceny gospodarki narodowej. 31 proc. respondentów w omawianych stanach stwierdziło, że zmierza ona we właściwym kierunku. To znacząca poprawa, bo w październiku ocena ta była na poziomie 26 proc.

Mimo to Bidenowi w dalszym ciągu nie przypisuje się dużego uznania za poprawę sytuacji gospodarczej, a w wielu kwestiach gospodarczych wyborcy bardziej ufają Trumpowi.