Zaznaczył, że ok. 80 proc. powinna sięgnąć kontraktacja części dotyczącej transportu miejskiego.

Wiceminister Słowik uczestniczył w poniedziałek w podpisaniu umowy na dofinansowanie blisko 400 mln zł jednego z takich przedsięwzięć – projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Umowę z władzami Tramwajów Śląskich w tej sprawie podpisał dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. Centrum jest tzw. instytucją zarządzającą części POIiŚ związanej m.in. z niskoemisyjnym transportem w miastach. W rozmowie z dziennikarzami Gorgol zaznaczył, że do końca roku zaplanowano serię podobnych umów na dofinansowanie inwestycji w tym zakresie.

Według Gorgola w środę taką umowę podpisać mają podpisać władze Gdańska, w piątek Łodzi, 21 grudnia Szczecina, a po Świętach Bożego Narodzenia: m.in. Poznania i Wrocławia. Łącznie do końca 2016 r. do CUPT spłynęło 41 miejskich projektów transportowych. Umowy na zdecydowaną większość z nich już podpisano, m.in. dotyczące dwóch odcinków II linii warszawskiego metra.

Wiceminister rozwoju powiedział natomiast, że do poniedziałku, wraz z zawartą tego dnia umową z Tramwajami Śląskimi, zakontraktowano już 80 proc. całości środków na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Na ten cel przeznaczonych w POIiŚ jest łącznie ok. 2,3 mld euro, co przekłada się na ok. 9,7 mld zł.

„Z całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, gdzie mamy 27,5 mld euro, co przekłada się na ok. 116 mld zł razem z tzw. rezerwą wykonania, mamy na dzień dzisiejszy zakontraktowane ok. 57 proc., natomiast do końca tego roku planujemy zakontraktować 60 proc.” - zasygnalizował wiceminister Słowik.

Zaznaczył, że pod względem kontraktacji najwyższy poziom osiąga część POIiŚ związana właśnie z niskoemisyjnym transportem miejskim. Inne działania, jak np. infrastruktura drogowa dla miast (z alokacją ok. 3 mld euro) są zakontraktowane w ok. 60 proc., a rozwój transportu kolejowego (nieco ponad 5 mld euro) – w ok. 55 proc.

Polska na lata 2014-2020 ma do wykorzystania 82,5 mld euro środków UE. (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz