Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz zawarła z Szybką Koleją Miejską w Warszawie (SKM) umowę na dostawę taboru za 310,53 mln zł netto, podała SKM.

"To największy zakup w historii naszego kolejowego przewoźnika. Nowe pociągi znacznie zwiększą możliwości przewozowe spółki i pozwolą na uruchomienie kolejnych aglomeracyjnych połączeń, m.in. do Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego. Co ważne, będą pierwszymi w SKM z bezpłatnym dostępem do internetu dla pasażerów" - powiedziała zastępca prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska, cytowana w komunikacie.

Do Warszawy, w ciągu 2 lat od podpisania umowy, trafi 13 pociągów - 8 pięcioczłonowych i 5 czteroczłonowych. Podstawowe zamówienie obejmuje także dostawę symulatora jazdy, przeszkolenie pracowników oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych przeglądów i napraw przez okres piętnastu lat. Natomiast do końca 2023 r., stołeczny przewoźnik otrzyma pozostałe 8 pociągów - 7 pięcioczłonowych i 1 czteroczłonowy. Wartość zamówienia podstawowego to 310 532 008 mln zł netto.

"Elfy II będą klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostaną wyposażone w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, kasowniki, automaty biletowe, hotspoty Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylatory AED" - dodała prezes SKM Krystyna Pękała.

Nowy tabor pozwoli na wydłużenie pociągów kursujących w godzinach szczytu oraz uruchomienie nowych połączeń po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego, wskazano także.

SKM przypomina, że od 2007 roku miasto zakupiło dla spółki 28 nowoczesnych pociągów za kwotę ponad 474 mln zł: 15 z nich zakupiono (14WE - 2 szt., 27WE - 13 szt.), a kolejnych 13 wyleasingowano (19WE - 4 szt., 35 WE - 9 szt.).

Obecnie w SKM są 4 linie (28 pociągów), którymi w 2017 r. podróżowało 23,08 mln pasażerów.

Reklama