Oferty w przetargu na obsługę wypożyczalni rowerów można składać do 22 marca – poinformował w ogłoszeniu płocki MZD, który jest spółką miejską.

Umowa z wybranym w postępowaniu podmiotem dotyczyć ma świadczenia usługi w sezonach rowerowych – w tym roku do 30 listopada oraz od 1 kwietnia do 30 listopada w 2019 r. i 2020 r. Każda stacja musi być wyposażona w 15 stojaków rowerowych, 10 jednośladów, a także w terminal z panelem sterującym i informacyjnym, który umożliwiał będzie całodobowy wynajem we wszystkie dni tygodnia.

Według płockiego MZD, system PRM będzie gwarantował bezpłatne korzystanie z roweru przez pierwsze 20 min - czas ten liczony będzie od pobrania roweru do jego zwrotu na dowolnej, innej stacji; pierwsza godzina wynajmu liczona będzie od 21 do 60 minuty, druga od 61 do 120 minuty itd.

Jak poinformował w czwartek PAP Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta, uruchomienie PRM planowane jest najwcześniej w połowie tego roku. „Założenie jest takie, że system ruszy po oddaniu do użytku budowanej obecnie głównej magistrali rowerowej w mieście, która ma być gotowa do końca czerwca” – wyjaśnił.

Woźniak dodał, iż w przyszłości nie jest wykluczona rozbudowa PRM o „patronackie stacje rowerowe, które byłyby organizowane przez podmioty prywatne”, np. w pobliżu centrów handlowych, po uzgodnieniu szczegółów dotyczących konkretnej lokalizacji i jej uzasadnieniu.

Reklama

W ramach obecnego projektu PRM, jeszcze w 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne, dotyczące mapy punktów wynajmu rowerów.

Budowana magistrala rowerowa w Płocku, o długości 5,5 km, wpisując się w istniejącą już tam sieć tego typu tras, łączyć będzie bezpośrednio centrum miasta z położonym na jego peryferiach osiedlem Zielony Jar. Inwestycja, w tym także budowa zjazdów, chodników oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia, rozpoczęła się pod koniec 2017 r. Jej koszt to 8,5 mln zł, z czego ok. 3 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania.

W 2011 r. powstał „Program zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do końca 2033 r.”. W tym czasie było tam ok. 15 km takich tras. W ciągu kolejnych trzech lat ich długość podwoiła się. W 2015 r. ścieżek i szlaków rowerowych było już ponad 45 km. Obecnie sieć płockich dróg dla rowerów to ponad 52 km.

Plan inwestycji, przyjęty na lata 2017-18, zakłada, że długość dróg rowerowych na terenie Płocka zwiększy się o prawie 26 km, do ponad 78 km. Nowe trasy obejmą zarówno Radziwie – dzielnicę miasta na lewym brzegu Wisły, jak i jego główną, prawobrzeżną część, tym na odcinku od mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego do położonej w centrum pasażu, ul. Tumskiej.

Według płockiego Urzędu Miasta, jeszcze w tym roku na osiedlu Podolszyce Południe, na peryferiach miasta, mają powstać, zgłoszone w 2017 r. w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego, dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Budowa ścieżek rowerowych w Płocku została wpisana do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), który jest autorskim projektem samorządu Mazowsza, zaakceptowanym przez Komisję Europejską. Jego celem jest równomierny rozwój całego województwa poprzez inwestycje o znaczeniu subregionalnym. Porozumienie w tej sprawie podpisano, jeszcze w 2014 r., a oprócz Płocka, jego sygnatariuszami zostało 11 okolicznych samorządów.

RIT zakłada realizację kilkunastu strategicznych inwestycji oraz mniejszych przedsięwzięć, w tym rozpoczętej jesienią 2017 r. rewitalizacji nabrzeża Wisły w Płocku. To inwestycja o wartości 31,8 mln zł, w ramach której do końca tego roku ma powstać m.in. promenada, nowy port jachtowy i „skwer biznesu” z fotelami i ławkami wyposażonymi w przyłącza USB.

Modernizacja płockiego nabrzeża wiślanego obejmuje też przebudowę biegnącej wzdłuż bulwaru ulicy Rybaki na długości ok. 1 km, montaż latarni i stojaków na rowery, a także budowę ścieżki rowerowej i biegowej o długości ok. 4 km wraz z urządzeniami do ćwiczeń i odpoczynku oraz punktem poboru wody pitnej. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

edytor: Jacek Ensztein