„W razie nieprzedstawienia takiego harmonogramu w wyznaczonym terminie, Spółka zastrzega sobie wykonanie uprawnień przysługujących z rękojmi, gwarancji jakości, a także prawa do powierzenia wykonania napraw na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy innemu podmiotowi zdolnemu do wykonania napraw w wyznaczonym terminie” – czytamy w informacji prasowej.

Zarząd lotniska zaznacza w piśmie, że termin wykonania napraw 141 dni, zaproponowany przez firmę Erbud, jest nieakceptowany. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia prac, wedle zarządu lotnika w Modlinie, powinien być 31. maja 2013 roku.

Władze lotniska w Modlinie tłumaczą, że wybór technologii naprawy (beton cementowy) oraz realny czas ich wykonania został poparty opinią Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz niezależnych ekspertów. Technologię betonu cementowego, jako rekomendowaną do uznania, potwierdził 15. lutego 2013 r. również Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.