Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podała, że zamawiający przeznaczył na realizację zadania 139.702,17 zł.

W ogłoszonym przetargu na wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy Strykowa wpłynęło sześć ofert. „Cenowo najniższą ofertę złożyła firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 132.987,60 zł brutto, natomiast najdroższą ofertę firma OLPRO Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę 193.110,00 zł brutto. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 120 dniowy termin realizacji zadania” – podkreśliła Cieślak.

Dodała, że złożone oferty zostaną teraz sprawdzone pod kątem merytorycznym, co ma pozwolić na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

Cieślak tłumaczyła, że zadanie polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego przebiegu obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu DK32 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez zamawiającego.

„Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu DK32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na drodze DK 32” – podkreśliła.

Reklama

Dodała, że dzięki inwestycji nastąpić ma także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości.

„Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem i ważnymi miejscowościami w województwie wielkopolskim tj. Grodziskiem Wielkopolskim czy też Wolsztynem. Droga ta stanowi ważne regionalne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą” – wskazała.

Cieślak zaznaczyła, że kolejnym etapem w ramach inwestycji będzie ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i Buduj. (PAP)

autor: Anna Jowsa