Przebudowę odcinka Czyżew-Białystok przygotowują PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W ramach prowadzonych procedur, w dokumentacji, odcinek ten jest podzielony na mniejsze fragmenty. W urzędzie wojewódzkim w Białymstoku wydawane są najpierw decyzje lokalizacyjne dla tych fragmentów, które są podstawą do wydania pozwoleń na budowę.

Wojewoda Bohdan Paszkowski poinformował, że wydana przez niego w poniedziałek decyzja jest przedostatnią decyzją lokalizacyjną, brakuje jeszcze takiej decyzji na przebudowę stacji kolejowej Łapy (3 km). Dodał, że procedury są wszczęte. Wyjaśnił, że odcinek ten jest krótki, ale przebudowa będzie skomplikowana, bo wiąże się np. z zapewnieniem bocznic podmiotom gospodarczym.

Wojewoda poinformował jednocześnie, że wydał już także pozwolenia na budowę dla pięciu fragmentów odcinka Czyżew-Białystok, na trzy kolejne trwa procedura, urząd czeka jeszcze na kolejne wnioski od inwestora o wydanie takich pozwoleń. Dodał, że ma nadzieję, że te wydawane decyzje będą "niezwłocznie uruchamiać proces inwestycyjny na poszczególnych odcinkach tej trasy".

"Cieszę się, że kończymy prace dokumentacyjne dotyczące przebiegu trasy Rail Baltica, trasy bardzo ważnej, o charakterze międzynarodowym, która ma skomunikować zachód Europy z krajami skandynawskimi. Jest to trasa międzynarodowa, uznana za jeden ze szlaków tras europejskich" - powiedział wojewoda podlaski. Dodał, że liczy także na to, że inwestycja spowoduje, że Polska zyska dobre połączenie komunikacyjne, wpłynie na rozwój gospodarczy kraju, ale też regionu.

Odcinek Czyżew-Białystok Rail Baltica to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. To ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok - fragmentu międzynarodowej trasy Rail Baltica. Jak zapowiadały wcześniej wielokrotnie PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli o godzinę krócej niż obecnie.

Reklama

Wojewoda poinformował, że w decyzji lokalizacyjnej na odcinek od stacji Białystok do stacji Łapy będą przebudowane stacje m.in. Baciuty, Trypucie, Niewodnica, Klepacze, będą demontowane stare i budowane nowe mosty kolejowe, powstanie nowy most drogowy, wiadukty, przepusty, będzie przebudowany system sterowania ruchem, sieci teletechniczne, w tym energetyczna, będą też budowane ekrany akustyczne w rejonach podmiejskich.

"Wszyscy liczymy również, że niebawem będziemy mogli procedować również kolejne odcinki, już od Białegostoku na północ naszego województwa" - dodał Bohdan Paszkowski. Dodał, że na razie nie ma w urzędzie wojewódzkim żadnych postępowań związanych z trasą Rail Baltica powyżej Białegostoku - w stronę Ełku (Warmińsko-Mazurskie) i dalej do granicy z Litwą w Trakiszkach.

PKP PLK informowały PAP w ostatnich tygodniach, że zakończyła się procedura odwoławcza w Krajowej Izbie Gospodarczej dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na budowę odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica, miała być jeszcze prowadzona kontrola związana z zamówieniami publicznymi.

Przebudowa odcinka Czyżew-Białystok jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

kow/ je/