"W dniu 30 czerwca 2020 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wejście w życie [...], wskutek czego:

1. wszedł w życie aneks nr 6 do umowy wspólnych warunków zadłużenia z dnia 29 marca 2019 r. pomiędzy emitentem, a konsorcjum banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., ze zmianami, na podstawie którego umowa wspólnych warunków została zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym na podstawie umowy wspólnych warunków została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia umowy wspólnych warunków;

2. weszła w życie umowa zmieniająca i ujednolicająca nr 6 do umowy kredytu udzielonego emitentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie której umowa kredytu BGK została zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty wykorzystań kredytu udzielonego przez BGK została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia umowy kredytu BGK;

3. weszło w życie porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G wyemitowanych przez emitenta z jedynym obligatariuszem obligacji G, na podstawie którego warunki emisji obligacji G zostały zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu obligacji G został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu obligacji G;

4. weszły w życie uchwały nr 3 oraz nr 4 zgromadzenia obligatariuszy obligacji H wyemitowanych przez emitenta, zmieniające warunki emisji obligacji H oraz nr 5, uchylająca istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu obligacji H" - czytamy w komunikacie.

30 czerwca OT Logistics podpisał dokumentację wdrażającą (z zastrzeżeniem warunków wejścia w życie) uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy grupy z głównymi wierzycielami finansowymi.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r.

(ISBnews)