Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Polnord otrzymał informację o wydaniu dwóch decyzji starosty legionowskiego, ustalających wysokość odszkodowania dla spółki w łącznej kwocie 34,71 mln zł za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, przejętych pod drogi publiczne na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie, podała spółka.
"Przedmiotowe decyzje dotyczą jedynie ustalenia odszkodowania za działki gruntu o łącznej powierzchni ponad 5,9 ha. Decyzje te nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do wojewody mazowieckiego w Warszawie. Spółka, po szczegółowym przeanalizowaniu decyzji rozważy, czy złoży od nich odwołanie" - czytamy w komunikacie.
Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.
(ISBnews)