Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, do wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie należało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla węzła drogowego w miejscowości Jawornik oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją tej inwestycji. Oferty w postępowaniu można składać do 7 grudnia 2020 r.

Dwupoziomowy bezkolizyjny węzeł powstanie w miejscu skrzyżowania DK7 z drogą wojewódzką nr 955. Całkowity koszt jego budowy oszacowano na 73,2 mln zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem większość kosztów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlanych pokryje skarb państwa. W finansowaniu przedsięwzięcia będą uczestniczyć także samorządy województwa małopolskiego (20 mln zł) oraz miasta i gminy Myślenice (5,9 mln zł).

W lipcu tego roku program inwestycyjny dla tego zadania podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Według GDDKiA ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku dk7 Kraków – Myślenice, które wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wynosiło ponad 33 tys. pojazdów/dobę, skrzyżowanie w Jaworniku jest jednym z bardziej niebezpiecznych miejsc na tej trasie.

„Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni funkcjonowanie i rozwój strefy ekonomicznej Jawornik – Polanka zagrożone dotychczas przez uciążliwe i niedostosowane do obecnie istniejących potrzeb włączenie do drogi krajowej nr 7” - wskazała rzeczniczka.

Po przebudowie skrzyżowania powstanie estakada nad Zakopianką wraz z dwoma rondami, umożliwiająca bezkolizyjne włączenie się do ruchu na dk7 z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych oraz ze Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka. Nowy węzeł docelowo ma być przystosowany również do przystanku kolejowego w rejonie strefy przemysłowej.

Zgodnie z planami przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ je/