Ponadto wprowadzono zasadniczy zakaz przyjazdu cudzoziemców, którzy chcieliby przybyć z obu wspomnianych krajów do Szwajcarii. W szczególności chodzi tu o wycieczki turystyczne.

Już wcześniej Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego (BAZL) wstrzymał od północy z niedzieli na poniedziałek komunikację powietrzną Szwajcarii ze Zjednoczonym Królestwem i z RPA.

W przypadku osób zamieszkałych w tych państwach, ale przebywających obecnie w Szwajcarii, brane będą pod uwagę wyjątki od zakazu lotów, co pozwoli na powroty do domu. Identyczne rozwiązanie dotyczyć ma Szwajcarów, którzy znajdują się obecnie w Wielkiej Brytanii lub w RPA. Należy koniecznie zapobiec temu, by w trakcie lotów repatriacyjnych mogły następować zakażenia - podkreśla się w rządowym komunikacie.

Postanowiono również znieść na czas do 31 grudnia br. zasadę wolnego wjazdu mieszkańców Zjednoczonego Królestwa do Szwajcarii. Z dniem 1 stycznia 2021 roku udogodnienie to definitywnie wygaśnie.

Jak zaznaczono w komunikacie, w Szwajcarii nie wykryto na razie nowego agresywnego szczepu koronawirusa. (PAP)

dmi/ akl/