Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, wybrana w przetargu firma będzie miała za zadanie wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej główna przyspieszona (GP) wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

„Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu dk28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki obwodnicy północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza” - wskazała przedstawicielka GDDKiA.

Reklama

Obwodnica Chełmca o długości ok. 1,4 km będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Droga powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu).Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r., a od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym.

Obwodnica Chełmca będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta.

W 2015 roku zostały oddane do użytku obwodnice północna i zachodnia Nowego Sącza. Pierwsza z nich to 2-kilometrowa droga będąca częścią drogi krajowej nr 28 Zator - Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most.

6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą krajową nr 28.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ je/