Jak wskazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), najstarszy krakowski fragment autostrady A4 na odcinku węzeł Balice - ulica Kąpielowa o długości 17 km (budowany w latach 1986-1995) ma przekrój dwupasowy i pas awaryjny o szerokości 2,5 m. Odcinek ten równocześnie jest najbardziej obciążonym ruchem fregmentem tej trasy w woj. małopolskim. Według ostatniego pomiaru średnioroczny ruch dobowy w zależności od odcinka wynosi od 71,4 tys. pojazdów na dobę do prawie 85 tys. poj./dobę.

Rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut poinformowała, że ogłoszony przetarg obejmuje przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy odcinka autostrady A4 o trzeci pas ruchu.

W ramach dokumentacji opracowane musi być minimum pięć wariantów rozwiązań projektowych drogi obejmujących: poszerzenie istniejących pasów ruchu, dobudowę drugiej jezdni, dobudowę obustronną pasów ruchu, dobudowę jednostronną pasów ruchu, odcinkowo nowy przebieg drogi.

Według rzeczniczki zadaniem wykonawcy będzie także przeprowadzenie prezentacji społecznych i rekomendowanie GDDKiA trzech wariantów rozwiązań do dalszych prac projektowych.

Reklama

„Przygotowana analiza wielokryterialna ma umożliwić wybór najkorzystniejszego wariantu do dalszych etapów przygotowania inwestycji. Na wykonanie wszystkich prac, w dokumentach przetargowych przewidziano 48 miesięcy” - zapowiedziała Mikrut.

Według GDDKiA podstawowym celem rozbudowy południowej autostradowej obwodnicy Krakowa o trzeci pas ruchu jest poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu na odcinku od węzła Balice do ul. Kąpielowej.

W październiku ub.r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał tzw. program inwestycji dla tego zadania. Dokument gwarantuje przyznanie środków na inwestycję.

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński przekazywał wtedy, że planowana inwestycja obejmuje poszerzenie obydwu jezdni autostrady A4 do trzech pasów, a także rozbudowę węzłów autostradowych Kraków Balice i Kraków Skawina. Ze względu na brak rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa dla istniejących obiektów inżynierskich, zaplanowano budowę nowych obiektów wraz z rozbiórką już istniejących.

W sumie w ramach inwestycji planowane jest przebudowa 29 obiektów inżynieryjnych, w tym siedmiu mostów i 22 wiaduktów, rozbudowa dwóch węzłów i przebudowa trzech węzłów (m.in. pasy wyłączenia i włączenia, łącznice), wykonanie urządzeń ochrony środowiska, a także budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych kat. II (między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina). Realizację inwestycji przewidziano na lata 2027 -2029.

W środę wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla dobudowania dodatkowego, trzeciego pasa na innym odcinku południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 - od węzła Kraków Południe do ulicy Kąpielowej.

Umowę na zaprojektowanie i budowę tego zadania GDDKIA podpisała pod koniec 2020 r. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe za blisko 14,5 mln zł.

Wykonawca zadania ma zaprojektować i wykonać dodatkowy, trzeci pas ruchu na jezdni prawej autostrady A4 (kierunek Katowice – Rzeszów) o długości 900 m od węzła Kraków Południe do wiaduktu nad ul. Kąpielową. Za tym wiaduktem jezdnia w kierunku Rzeszowa ma już trzy pasy ruchu. Przebudować trzeba też łącznicę z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa, wybudować ekrany akustyczne i drogę serwisową, która docelowo będzie drogą gminną (ul. Dzikiej Róży). Zakończenie tej rozbudowy powinno nastąpić w 2023 r.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ drag/