Stołeczny ratusz przekazał, że w godz. 10.00-12.00 uczestnicy zbiorą się przed budynkiem przy pl. Bankowym 3/5. W godz. 11.00-18.00 inni manifestanci zbiorą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 i przejdą na plac Trzech Krzyży, a następnie ok. 15.30 ulicą Wiejską przed budynek Sejmu.

Kolejne zgromadzenie odbędzie się w godz. 12.30-15.30 przy ul. Sierakowskiego 9. Jego uczestnicy przejdą ulicami: Sierakowskiego, Okrzei, Jagiellońską, Cyryla i Metodego, Targową, 11 Listopada, Namysłowską przed pomnik Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach. W godz. 17.00-21.00 odbędzie się zgromadzenie na pl. Krasińskich.

"Podróżujący autobusami linii: 107, 108, 116, 118, 159, 166, 180, 222, 503, 518 i E-2 mogą spodziewać się czasowych utrudnień i kierowania pojazdów na najbliższe przejezdne ulice" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.