Na początku marca spółka podawała, prezentując szacunkowe dane, że odnotowała 224,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r.

Strata operacyjna wyniosła 186,4 mln zł wobec 143,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 580,2 mln zł, wobec 859,9 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 075,6 mln zł w 2020 r. wobec 4 781,6 mln zł rok wcześniej.

"PKP Cargo odczuła skutki zwłaszcza wiosennego lockdownu, gdy wiele branż przemysłowych wraz ze znacznym ograniczeniem produkcji znacznie zmniejszyło zapotrzebowanie na usługi transportowe. Efekty lockdownu były szczególnie widoczne w spadku produkcji energii elektrycznej o ponad 10% bezpośrednio uderzając w Grupę PKP Cargo - znacznie spadły zamówienia na przewozy węgla energetycznego, który wciąż zajmuje najwyższy udział w strukturze naszych przewozów. Spowolnienie gospodarcze widać było także w osłabieniu dynamiki inwestycyjnej, przez co musieliśmy zrewidować nasze prognozy dotyczące przewozu kruszyw stanowiących drugą pod względem wielkości kategorię ładunków masowych wożonych przez pociągi PKP Cargo. Trend spadkowy utrzymywał się także niestety w produkcji metalurgicznej - nie ziściły się zapowiedzi wznowienia pracy wielkiego pieca w Hucie Sendzimira w Krakowie, a działalność innych zakładów branży stalowej była ograniczana. Opisane powyżej zjawiska spowodowały znaczny spadek masy przewiezionych ładunków i pracy przewozowej w odniesieniu do poprzedniego roku, co nie mogło pozostać bez wpływu na wyniki finansowe Grupy PKP Cargo: osiągnięte przychody okazały się niższe o kilkanaście procent, a rok 2020 został zamknięty startą przekraczającą 224 mln zł" - napisał prezes Czesław Warsewicz w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 173,9 mln zł wobec 8,3 mln zł straty rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)