Inwestycje te są związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, z budową barier ochronnych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnych, czy poprawą oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem.

Inwestycje będą realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i wielkopolskim.

Zadania zatwierdzone do realizacji to m.in. budowa ronda w miejscowości Krasnystaw w województwie lubelskim na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812, przebudowa obwodnicy Żar na drodze krajowej nr 12 w województwie lubuskim, przebudowa skrzyżowania w Wyszogrodzie w województwie mazowieckim, czy budowa sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowościach Grabówno, Pobórka Wielka, Nieżychowo, Kosztowo w województwie wielkopolskim.