Przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka (Lubelskie) o łącznej długości ok. 40 km ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

„Via Carpatia jest potrzebna wschodnim regionom naszego kraju, jako taki swoisty silnik rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim droga, która likwiduje swoiste wykluczenie komunikacyjne tych regionów” - powiedział w piątek Adamczyk na konferencji prasowej w Kocku.

Reklama

Minister podkreślił, że ogłoszony przetarg dotyczy ostatniego w Lubelskiem odcinka drogi S19, co oznacza, że droga ta jest już realizowana na terenie całego województwa. Przypomniał, że przetargi na projekty i budowę prawie 80 km tej drogi na północ od Lublina już są ogłoszone. „Niebawem oddajemy (do użytku-PAP) odcinki Via Carpatii od Lublina na południe” – dodał.

Adamczyk powiedział, że trwają także prace przygotowawcze budowy S19 na Mazowszu, Podlasiu i na Podkarpaciu. „Do przyszłego roku ogłosimy przetargi na wszystkich jej odcinkach do Białegostoku. Podobnie jak od Rzeszowa na południe do Barwinka do granicy państwa - również połowa przyszłego roku to ostatnie ogłoszone przetargi na Via Carpatię” – zapowiedział minister.

„Do końca 2025 roku, przełom 2025/26, Via Carpatia w Polsce będzie już rzeczywistością” – dodał.

Ogłoszony przetarg dotyczy na zaprojektowania i budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego do początku obwodnicy Kocka. Wykonawcy mogą składać oferty dotyczące jednego z tych odcinków lub obydwu.

Odcinek Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie miejscowość Kąkolewnica. Planowane są dwa węzły drogowe - Kąkolewnica (w okolicach miejscowości Grabowiec) oraz Radzyń Podlaski Północ.

Natomiast odcinek między Radzyniem Podlaskim a Kockiem liczyć będzie ok. 18 km. Trasa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego, a także dwa węzły - Radzyń Podlaski Południe oraz Borki. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki).

Nowa droga ekspresowa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Inwestycja obejmuje też budowę mostów, wiaduktów, przejść dla dużych i małych zwierząt oraz dróg dojazdowych i lokalnych.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie m.in. zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 39 miesięcy na prace projektowe i roboty wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Ogłoszony przetarg dotyczy ostatniego fragmentu przyszłej S19 na odcinku od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Lublina. „Kończymy prace przygotowawcze całej północnej części S19 w woj. lubelskim. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy i tutaj planujemy, że nastąpi to już w pierwszym kwartale przyszłego roku a następnie przystąpimy do realizacji w systemie +projektu i buduj+” - powiedziała zastępca dyrektora lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Edyta Szewczyk.

Przypomniała, że w woj. lubelskim blisko 100 km drogi S19 jest obecnie budowane, a blisko 75 km jest na etapie przetargu.

W połowie sierpnia lubelski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 14-kilometrowego odcinka S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Zadanie obejmuje też dobudowę drugiej jezdni do istniejącej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (ok. 6,2 km) i dostosowanie obwodnicy do kategorii drogi ekspresowej.

Na początku sierpnia ogłoszone zostały przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch innych odcinków S19 w Lubelskiem. Przetargi te dotyczą blisko 16 km trasy S19 Kock - Lubartów oraz dobudowy drugiej jezdni do istniejącej obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości prawie 8 km. W lutym podpisano już umowę na realizację 23-kilometrowego odcinka S19 Lubartów – Lublin.

Natomiast w południowej części woj. lubelskiego aż do granicy woj. podkarpackim budowa trwa na wszystkich odcinkach nowej S19, w wielu miejscach prace są bardzo zaawansowane - kierowcy korzystają już z odcinka od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.

S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.