„Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od granicy woj. podlaskiego i mazowieckiego do granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego” – poinformował lubelski oddział GDDKiA.

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GDDKiA rekomenduje poprowadzenie 32-kilometrowego odcinka S19 po nowym śladzie. Droga będzie rozpoczynać się przed Chlebczynem, następnie ominie Sarnaki od zachodu, od wschodu ominie Łosice i zakończy się w okolicach miejscowości Kolonia Łukowisko.

Reklama

„Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasami awaryjnymi)” – czytamy w komunikacie.

Planowana jest także budowa m.in. obiektów inżynierskich, czterech węzłów drogowych (Sarnaki, Ostromęczyn, Łosice, Mszanna), drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także urządzeń ochrony środowiska.

Jak poinformowała GDDKiA, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie którego „wskazane zostały proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko”.

„Określona została m.in. lokalizacja i parametry zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego. Na podstawie tego raportu zostanie przeprowadzona przez RDOŚ ocena oddziaływania na środowisko” – podała GDDKiA.

Podczas przygotowań do sporządzenia dokumentu GDDKiA zorganizowała spotkania informacyjne dla mieszkańców. „Wszyscy zainteresowani oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, mogą także zapoznać się z raportem i zgłosić swoje uwagi na etapie konsultacji społecznych, które będą przeprowadzone przez RDOŚ w ramach procesu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - poinformowała GDDKiA.

Po uzyskaniu decyzji RDOŚ GDDKiA zamierza opracować szczegółowy projekt techniczny inwestycji. Po zakończeniu prac przygotowawczych planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi.