Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Małgorzata Tarnowska, przygotowywana jest dokumentacja dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim.

"Jeśli chodzi o odcinek na zachód od Radomia, to w wybranym przez GDDKiA wariancie przyszła trasa ma mieć długość ok. 41,3 km i przebiegać przez gminy: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko" - powiedziała rzeczniczka.

Droga na tym odcinku ma posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej będzie odbywać się poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa. "W tym roku planujemy ogłosić przetarg na zaprojektowanie i realizację 29,5 km S12 od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do planowanego węzła Wieniawa" – zapowiedziała Tarnowska.

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GDDKiA wskazała wariant trasy o długości ok. 67 km, przebiegającej przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. "Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej będzie odbywać się poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice)" – powiedziała rzeczniczka. Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).(PAP)

Reklama

Autorka: Ilona Pecka