„Chcemy dużą część, właściwie lwią część środków przeznaczanych na program Kolej Plus kierować do Polski lokalnej. (…) To szansa na to, aby takie miasta jak Włodawa i wiele takich miejsc w Polsce uzyskało nową szansę na wyjście z wykluczenia komunikacyjnego, na połączenie ze światem, na otwarcie się na nowe inwestycje, na turystów” – powiedział Sasin.

Wicepremier podkreślił, że rząd PiS chce odwrócić fatalny trend „zwijania Polski lokalnej” i wycofywania państwa oraz jego instytucji, kapitału z takich regionów jak np. powiat włodawski na rzecz wielkich ośrodków miejskich. „My jako rząd przyjęliśmy sobie za punkt honoru, żeby takie miasta jak Włodawa, jak powiat włodawski, żeby o nie zadbać, dać szanse mieszkańcom tych terenów na godne życie (…), żeby nie trzeba było stąd wyjeżdżać i szukać szans na lepszą egzystencję” – dodał Sasin.

Wyraził nadzieję, że ta polityka będzie mogła być kontynuowana dalej we współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił, że to dzięki dobrej współpracy z rządem i inicjatywom prezydenta mogą być realizowane różne programy wsparcia Polski lokalnej. Dodał, że dobra współpraca gwarantuje sukces, a „wojna, przeszkadzanie sobie nawzajem” spowoduje, iż nie wykorzystamy wielkich szans, które stoją przed Polską i przed regionem włodawskim. „My potrzebujemy współpracy, spokoju, dialogu i chcemy zbudować w Polsce taki spokój na kolejne lata, żebyśmy mogli rzeczywiście z tych wszystkich szans skorzystać” – powiedział Sasin.

Wicepremier uczestniczył w uroczystości podpisania listu intencyjnego oraz porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej Chełm – Włodawa wraz z wydłużeniem tej linii do centrum Włodawy. Porozumienie podpisali przedstawiciele ośmiu samorządów - z powiatów chełmskiego i włodawskiego, a także samorządu woj. lubelskiego.

Linia kolejowa nr 81 Chełm – Włodawa położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego na terenach przygranicznych w obrębie powiatów chełmskiego i włodawskiego. Trasa ma długość ok. 45 km, a stacja końcowa znajduje się kilka km od centrum miasta Włodawy.

Linia ta jest czynna, są tam realizowane sezonowe połączenia pasażerskie, ale maksymalna możliwa prędkość dla jeżdżących tędy szynobusów to 40-60 km/h, co powoduje, że podróż na dystansie 45 km miedzy Chełmem–Włodawą trwa ok. 1,5 godziny. Planowana modernizacja linii ma spowodować, że pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h. Linia ma być także wydłużona o ok. 6 km do centrum Włodawy i tu zbudowana ma być nowa stacja.

Inwestycja ta, o szacunkowej wartości 230 mln zł, ma być realizowana w ramach Programu Kolej Plus, którego głównym celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Budżet programu Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w maksymalnie 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków samorządów. Program ma być realizowany do 2028 r.

Według burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego rewitalizacja linii kolejowej nr 81 to szansa na rozwój gospodarczy i turystyczny tego regionu. „Dla miasta Włodawy ma znaczenie historyczne, bo inwestycja dotyczy przedłużenia linii do miasta z końcowym przystankiem Włodawa Miasto. Jako samorządowcy wspieramy tę inicjatywę” – powiedział.