Tak źle nie było jeszcze nigdy. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) to 734 mln na minusie. Po uwzględnieniu m.in. odpisów podatkowych strata netto w 2020 r. sięgnęła 1 mld 41 mln zł. Wcześniej przez kilka lat przewoźnik chwalił się pozytywnymi wynikami, a 2019 r. skończył zyskiem netto w wysokości 68,9 mln zł.
Straty spowodowane są oczywiście pandemią COVID-19 i związanym z tym załamaniem ruchu. Liczba obsłużonych przez LOT podróżnych była ponadtrzykrotnie mniejsza niż w 2019 r.
Treść całego artykułu można przeczytać w czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.