Jak podało CPK, przy okazji Szczytu Trójmorza w Rydze doszło do spotkania przedstawicieli zarządów spółek RB Rail AS oraz CPK, którego celem było omówienie możliwości i form współpracy. W efekcie obie strony podpisały umowę, która umożliwia koordynację planów, działań i wymianę know-how - poinformowała spółka.

Dodała, że współpraca bw zakresie szkoleń, badań i projektów innowacyjnych. Wzajemna wymiana know-how obejmie zagadnienia takie, jak: nowoczesne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Jak przypomniano w komunikacie, Rail Baltica to projekt infrastruktury transportu kolejowego realizowany od podstaw (tzw. greenfield), którego celem jest integracja krajów bałtyckich z pozostałą europejską siecią kolejową. Przewiduje budowę przez trzy kraje bałtyckie nowej zelektryfikowanej linii dwutorowej o długości 870 km i połączenie jej z Polską i z Finlandią. Jej trasa obejmie: Tallin – Parnawę – Rygę – Poniewież – Kowno, granicę polsko-litewską oraz połączenie Kowno – Wilno.

Wskazano, że w ramach porozumienia przedstawiciele RB Rail AS i CPK uzgodnili, że nadrzędnym celem jest promowanie innowacyjnych i wartościowych rozwiązań technologicznych oraz budowanie wspólnej międzynarodowej bazy wiedzy w kluczowych dla nich sektorach.

Reklama

Według szefa CPK Mikołaja Wilda, kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mogą wnieść unikalną wartość dla całej UE. "Centralny Port Komunikacyjny jest zaangażowany w rozwój wspólnego systemu Kolei Dużych Prędkości dla naszego regionu. Cieszymy się z bliskiej współpracy z Rail Baltica" - wskazał. Ocenił, że odpisana umowa to ważny krok w kierunku integracji transgranicznej, prowadzącej do budowy lepszych połączeń i większej spójności.

Spółka przypomniała, że inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 2000 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Wskazała, że w przygotowaniu są połączenia transgraniczne – prace trwają m.in. na odcinku łączącym Polskę z Czechami (linia Katowice – Ostrawa). Planowane jest wydłużenie przygotowywanego przez CPK odcinka CPK Trawniki – Kransystaw – Zamość – Bełżec na Ukrainę (do Lwowa i Kijowa), zaś podróż na Litwę i w kierunku innych państw bałtyckich będzie możliwa z wykorzystaniem linii Rail Baltica.

Jak powiedział, cytowany w komunikacie Marc-Philippe El Beze z zarządu RB Rail AS, dla zapewnienia pełnej integracji z siecią TEN-T istotne znaczenie mają sprawne połączenia z Polską. "Dlatego jesteśmy szczególnie zadowoleni z zacieśnienia współpracy z CPK, z którym łączą nas możliwości związane z globalnym projektem Rail Baltica" – wskazał.

Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji i zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w Europie. W wyniku zakończonej w 2013 roku rewizji wytycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej nowy układ na terytorium państw członkowskich UE. Uwzględniono w nim m.in. przygotowywaną przez CPK linię Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław, popularnie zwaną „igrekiem”.

Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób i towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt