"Warunkiem zawieszającym warunkowej umowy sprzedaży będzie podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Fabryki Formy (FF) uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego FF za rok 2016, do dnia 30.06.2017 r." - czytamy w komunikacie.

Ponadto Ireneusz Sęk pozostanie uprawniony do uzyskania w latach 2018-2020 dodatkowego wynagrodzenia (earn-out) w łącznej wysokości nie wyższej niż 15 mln zł, płatnego w gotówce oraz w akcjach Benefit Systems, pod warunkiem osiągnięcia przez FF oraz spółki zależne od FF w latach 2017-2019 określonych wyników finansowych, podano również.

Wszystkie akcje Benefit Systems wydane Ireneuszowi Sękowi w ramach realizacji warunkowej umowy zostaną objęte umową o zakazie sprzedaży (lock up), podsumowano w komunikacie.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej FF, posiada ona 18 klubów fitness w całej Polsce.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki. Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)