Spośród 752 przebadanych w Polsce pracodawców, 12 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w I kw. 2017 r. (wobec 15 proc. w IV 2016 r.), 8 proc. zamierza redukować etaty (wobec odpowiednio 7 proc.), a 73 proc. (wobec 75 proc.) nie planuje zmian personalnych, podano w raporcie "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia", przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +9 proc. Dodatnia prognoza dla Polski odnotowywana jest 15. kwartał z rzędu. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, wynik utrzymuje się na zbliżonej pozycji.

"Umiarkowany optymizm, odnotowywany od ponad roku w prognozach ManpowerGroup dla rynku pracy w Polsce, nie ulega zmianie. Z racji spowolnienia gospodarczego, obserwujemy obecnie większą niepewność i ostrożność pracodawców, co do planów powiększania swoich zespołów w nadchodzącym czasie. […] W nowym roku możemy spodziewać się ugruntowania dotychczasowej sytuacji rynku pracownika, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania nowych źródeł talentów oraz sięgania po niewykorzystane metody zatrzymywania pracowników w firmach" - powiedziała dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce Iwona Janas, cytowana w komunikacie.

>>> Czytaj też: Prawie połowa polskich firm ma kadrowe problemy. Tak źle nie było od 6 lat

Prognoza zatrudnienia Manpower: sektory

Prognoza zatrudnienia Manpower: sektory

źródło: Materiały Prasowe

Wskazała również, że sytuacja narastania liczby ofert powoduje, iż pracownicy są otwarci na zmianę pracy głównie z uwagi na możliwość podwyższenia pensji.

"Dla kandydata w Polsce nadal najczęstszym i najprostszym sposobem zwiększenia otrzymywanego wynagrodzenia jest zmiana dotychczasowego miejsca pracy. To trend, któremu warto przeciwdziałać, zarówno dla korzyści przedsiębiorców, jak i ich zespołów, wprowadzając istotne zmiany w dotychczasowej polityce personalnej wielu przedsiębiorstw" - podkreśliła Janas.

W 6 z 10 badanych sektorów kraju prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano dla budownictwa oraz produkcji przemysłowej, dla której wynik wyniósł odpowiednio +24 i +20 proc. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż transport/logistyka/komunikacja oraz restauracje/hotele: +12 proc. Pozytywne prognozy dotyczą również rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, +10%, a także handel detaliczny i hurtowy, +9 proc.

Najniższe prognozy dotyczą sektorów energetyka/gazownictwo/wodociągi oraz finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi, odpowiednio -7 proc. i -4 proc. Wyniki dla obszarów kopalnie/przemysł wydobywczy i instytucje sektora publicznego również wskazują na nieprzychylne warunki do szukania pracy, odpowiednio 0 proc. i -1 proc.

Prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. w pięciu z sześciu badanych regionach Polski jest dodatnia.

"Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +18 proc. Zauważalny optymizm panuje również w regionach Północno-Zachodnim oraz Wschodnim, odpowiednio +12 proc.. i +10 proc. Umiarkowany optymizm, odnotowano w Centrum, gdzie uzyskano prognozę +7 proc. Wynik dla Północy wyniósł +2 proc., sygnalizując niewielką poprawę sytuacji, podczas gdy prognoza dla Południa wyniosła -1%, wskazując na niezbyt optymistyczną sytuację" - czytamy w komunikacie.

Prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia dla grup przedsiębiorstw wszystkich wielkości.

Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, prognoza wynosi +22 proc. Umiarkowany optymizm obserwowany jest w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +11 proc. Najsłabsze noty otrzymano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +4 proc. dla każdej z tych grup.

"Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia" to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Raport dla I kwartału 2017 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 19 października a 1 listopada 2016 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

>>> Czytaj też: Mapa wynagrodzeń w Polsce: dysproporcje maleją, ale nadal są bardzo duże