Do obiektów kategorii premium PKP SA zalicza ważne węzły komunikacyjne, obsługujące ruch krajowy i międzynarodowy.

Jak zaznaczył podczas środowej uroczystości odpowiedzialny za inwestycje członek zarządu PKP SA Marek Michalski, spółka stara się dążyć, aby podróżni chcieli korzystać z jej dworców. Mówiąc o gliwickim obiekcie po przebudowie podkreślił, że stał się on dostępny dla wszystkich pasażerów – także tych z ograniczonymi możliwościami poruszania się, z dużymi bagażami, dla rodzin z dziećmi czy osób starszych.

„Widzimy nasze dworce w szerszym wymiarze. Chcemy, aby każdy pasażer dobrze się na nich czuł od momentu wejścia do zakończenia podróży – jestem przekonany, że to droga, aby pasażerowie w większym stopniu korzystali z polskich kolei. (…) Chcemy też, aby były to obiekty spełniające funkcję miastotwórczą” - akcentował przedstawiciel zarządu PKP SA.

Dziękując władzom Gliwic za dotychczasową współpracę Michalski wskazał, że intencją PKP SA było m.in. otwarcie dworca dla podróżnych z różnych kierunków – od strony sieci kolejowej, od strony miasta, ale też pod kątem przygotowywanej przez samorząd budowy centrum przesiadkowego w najbliższym sąsiedztwie.

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz ocenił, że mieszkańcy Gliwic i okolic czekali na otwarcie zmodernizowanego dworca „z utęsknieniem, bardzo długo” i że są „bardzo szczęśliwi, że taka jakościowa zmiana nastąpiła”. „Ten dworzec jeszcze stosunkowo niedawno był taką antywizytówką miasta. W tej chwili jest prawdziwą wizytówką, z której możemy być dumni” - uznał.

Wskazując na miastotwórczy wymiar dworca Frankiewicz zaznaczył, że wkrótce obiekt stanie się częścią większej całości – planowanego w otoczeniu dużego węzła przesiadkowego, nazywanego przez samorząd „Bramą Metropolii Silesia”. Rozpoczęcie prac budowlanych – przewidywanych do współfinansowania środkami unijnymi – zakładane jest na 2018 r.

Na razie podróżni mogą korzystać z dworca kolejowego po gruntownym remoncie i nadaniu całemu kompleksowi nowoczesnej oprawy. Było to jedno z największych ostatnich przedsięwzięć kolejowych w regionie. Prowadziły je spółki PKP SA, do której należy gmach dworca, oraz PKP PLK - właściciel infrastruktury torów i peronów.

Z zewnątrz odnowiono i podświetlono elewację budynku wraz z detalami architektonicznymi. Wewnątrz renowacji poddano mozaikę w holu głównym i drewniane sufity. Dwa dworcowe hole – główny i mniejszy, tzw. autobusowy – połączono korytarzem. Pojawiły się nowe wyświetlacze, wymieniono system informacji głosowej, zniesiono bariery architektoniczne. Zastosowano rozwiązania dla osób niedosłyszących i słabowidzących.

Pod kątem użyteczności dla wszystkich podróżnych zamontowano ruchome schody oraz windy, obniżono część okienek kasowych i przystosowano toalety. Gruntownie przebudowano perony – wykonano nową nawierzchnię, tunele i zupełnie nową konstrukcję zadaszenia nad peronami. W obrębie stacji wymieniono tory, pod którymi zamontowano maty wibroizolacyjne.

W środę PKP SA zapewniły, że ze względu na zabytkowy charakter budynku, wszystkie prace modernizacyjne realizowano pod okiem konserwatora zabytków. Współpraca z konserwatorem objęła m.in. ustalanie koloru elewacji, stropów dworca oraz prace związane z renowacją zabytkowej mozaiki w holu.

Umowę z wykonawcą przebudowy dworca inwestor podpisał z końcem grudnia 2014 r., prace ruszyły na początku ub. roku. Pierwotnie zakładano ich zakończenie przed końcem 2015 r. (w tym czasie zakończono część przedsięwzięcia ujętą w unijnym projekcie). Wydłużenie terminów to następstwo m.in. potrzeby wykonania nieprzewidzianych dodatkowych prac.

Budynek gliwickiego dworca powstał w latach 1924-1925. W ostatnich latach nie był odnawiany. Wcześniejsze, niezrealizowane plany PKP SA zakładały jego odświeżenie w latach 2011-2013 - bez infrastruktury torów i peronów oraz przejść podziemnych. Koszty szacowano wówczas na ok. 30 mln zł. Ostatecznie przebudowa miała znacznie szerszy zakres.

Kompleks dworca przebudowywało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones SA. PKP SA podały w środę, że koszt całej inwestycji wyniósł ostatecznie ok. 156 mln zł (przy współfinansowaniu środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

W środowym komunikacie PKP SA związanym z otwarciem gliwickiego kompleksu dworcowego spółka zapewniła, że w obecnej perspektywie będzie dążyła, aby liczba inwestycji realizowanych kompleksowo, czyli obejmujących zarówno budynek dworca, jak i przyległą infrastrukturę, była znacznie większa niż w poprzednich latach.(PAP)