"Dzięki unijnym pieniądzom, przyznanym w ramach programu sektorowego GameINN, w najbliższych latach polscy twórcy gier będą mogli realizować blisko 40 ultrainnowacyjnych projektów o łącznej wartości 191 mln zł, z czego aż 116 mln zł to środki przydzielone przez NCBR. Dofinansowanie prac R&D to bardzo potrzebny w naszej branży bufor bezpieczeństwa - pomoże deweloperom minimalizować ryzyko finansowe związane ze stałym tworzeniem i testowaniem innowacyjnych rozwiązań niezbędnych w procesie produkcji gier. Sukces komercyjny i uznanie graczy zyskuje się dziś nie tylko dzięki świetnym pomysłom, konieczne jest odważne wychodzenie poza utarte szlaki na polu nowych technologii. Jestem przekonany, że zastosowane w polskich grach innowacyjne rozwiązania przełożą się na jeszcze wyższą jakość polskich gier i zwiększą naszą konkurencyjność na wymagającym globalnym rynku. Jako branża mamy potencjał stać się absolutnym fenomenem polskiej gospodarki" - powiedział prezes CD Projekt Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

Program sektorowy GameINN, finansowany ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" PO Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Program powstał na wniosek Porozumienia Polskie Gry, reprezentowanego przez największych producentów gier wideo w kraju: CD Projekt, Techland, CI Games, 11 bit studios, Artifex Mundi, Bloober Team, Fuero Games, The Farm 51 i Vivid Games.

W ogłoszonym przez NCBR pod koniec kwietnia bieżącego roku I konkursie programu GameINN o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych mogły się starać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw z branży gier wideo, składające projekty o wartości od 0,5 mln zł do 20 mln zł.

Budżet pierwszego konkursu GameINN wynosił początkowo 80 mln zł, ale w połowie listopada został zwiększony do 116 mln zł.

(ISBnews)