Porozumienie pozwala Szweckiej spółce na dywersyfikację postaw paliwowych i polepszenie gospodarki swoich elektrowni. Jest to pierwszy kontrakt komercyjny w sprawie postaw rosyjskiego paliwa TVS KVADRAT. Poszerza geograficzne i technologiczne perspektywy działalności spółki TVEL.

W maju roku bieżącego spółka paliwowa Rosatomu zawrzała umowę o założeniu sojuszu strategicznego z amerykańską Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A, spółka zależna GE Hitachi). Celem tej umowy jest ustalenie przemysłowego użycia rosyjskich zestawów paliwowych na reaktorach PWR w Stanach Zjednoczonych, a także licencjonowanie i pozyskania pozwolenia na dostawy komercyjne paliwa od amerykańskiej Komisji Regulacji Energii Atomowej.

Współpracujemy z Vattenfall od 2008 r. W 2011 r. podpisałyśmy umowę o pilotażowych dostawach naszych zestawów. Dotychczas są wykorzystane w trzeczim bloku energetycznym elektrowni Ringhals. Nasze priorytety to wysokie bezpieczeństwo i solidność rosyjskiego paliwa, - powiedział prezydent SA TVEL J.A. Olenin.

Każda ze stron dobrze wypełnia swoje obowiązki. Przy projektowaniu zestawów paliwowych dla reaktorów PWR korzystaliśmy z nowoczesnych rozwiązan technologicznych i wieloletniego doświadczenia w produkowaniu paliwa dla reaktorów WWER, - dodał.

Dyrektor zarządzający Vattenfall Nuclear Fuel AB Per-Olof Nestenborg wysoko ocenił rosyjskie paliwo i standardy produkcyjne. Podkreślił, że TVS KVADRAT zapewni stabilność postaw paliwa oraz polepszyć gospodarkę elektrowni Ringhals.

------

Polska Agencja Prasowa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści zlecone przekazane do publikacji i oznaczone w serwisie jako "Centrum Prasowe”