GUS: Deficyt sektora 'general government' wyniósł 7,76 mld zł w III kw. 2016 r.Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) w ujęciu nominalnym wyniósł 7,76 mld zł w III kw. 2016 r. wobec 5,63 mld zł deficytu kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W III kw. 2015 r. deficyt general government wyniósł 6,1 mld zł.

W całym 2015 r. deficyt w tym ujęciu ukształtował się na poziomie 45,98 mld zł wobec 58,98 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)