"Intencją spółki i KFC France jest podpisanie ostatecznych umów wymaganych do zamknięcia planowanej transakcji nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku oraz jej finalizacja (połączona z transferem aktywów Biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) nie później niż do 30 czerwca 2017 roku" - czytamy w komunikacie. 

W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia ostatecznych umów do dnia 1 sierpnia 2017 roku Head of Terms ulegnie rozwiązaniu (chyba, że strony postanowią inaczej), podano także.

AmRest podał, że zarząd spółki widzi duży potencjał do rozwoju marki KFC w Europie Zachodniej. 

"Nabycie francuskiego Biznesu KFC przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa z Yum! Brands, utwierdzi pozycję AmRest jako wiodącego operatora restauracji w Europie, jak również przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla akcjonariuszy spółki" - czytamy także. 

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)