"Dochody z VAT za marzec są bardzo dobre. Możemy potwierdzić, że mamy do czynienia z 40-proc. wzrostem dochodów z VAT"- powiedział na konferencji Skiba.

Dodał, że ta dynamika w kolejnych miesiącach może się nie utrzymać, ale realne jest, że w całym 2017 r. dynamika poprawy ściągalności VAT wyniesie 11 proc.

Skiba podtrzymał, że w 2017 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

"Nawet jeśli w kolejnych miesiącach dochody będą słabsze, to budżet jest bezpieczny, a liczba 2,9 proc. jeśli chodzi o deficyt jest do osiągnięcia" - powiedział. (PAP Biznes)