Zysk netto spółek ubezp. BZ WBK-Aviva wzrósł o 52% r: r do 109,08 mln zł w 2016r.Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Z WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń odnotowały łącznie 109,08 mln zł zysku netto w 2016 r., co stanowi wzrost o 52% r/r, podała spółka. Składka przypisana brutto BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wyniosła 230,7 mln zł (spadek o 5,7% r/r), zaś w ubezpieczeniach majątkowych BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń składka sięgnęła 220,7 mln zł i była niższa o 3,6% w skali roku.

Zysk netto BZ WBK-Aviva TU na Życie wyniósł 39,07 mln zł w 2016 r. wobec 29,46 mln zł rok wcześniej (wzrost o 32,6% r/r), zaś zysk BZ WBK-Aviva TU sięgnął 70 mln zł wobec 42,2 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 65,9% w skali roku.

"Przykładamy dużą wagę do rozwoju portfela ubezpieczeń tzw. niepowiązanych z ofertą kredytową banku, gdzie pozyskaliśmy w 2016 roku składkę o 16% wyższą r/r (88,2 mln zł wobec 75,7 mln zł w 2015 roku). Wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK rozwijamy ofertę ubezpieczeniową zarówno modyfikując produkty, jak i wprowadzając nowe rozwiązania. Chcemy, by klienci mogli wygodnie, w swoim banku korzystać z szerokiej i jak najlepszej oferty ochronnej" - powiedział prezes Krzysztof Charchuła, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż ubezpieczenia Onkopolisa, które wprowadzono w lipcu ub.r. wyniosła 16 tys. polis, co było znacznie powyżej założonego planu, Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową na wypadek diagnozy nowotworu złośliwego. podano także.

Klienci otrzymali z tytułu świadczeń i odszkodowań blisko 43 mln zł w ub. roku. BZ WBK-Aviva TUnŻ wypłaciło z tytułu świadczeń i odszkodowań (bez wartości wypłat w produktach inwestycyjnych) 25,6 mln zł wobec 24,8 mln zł rok wcześniej. BZ WBK-Aviva TU wypłaciło z kolei 17,1 mln zł odszkodowań i świadczeń w 2016 r. wobec 18,7 mln zł rok wcześniej.

"Doskonalimy nasze procesy obsługowe. Ponad 30 % odszkodowań z ubezpieczenia Locum wypłaconych było w trybie uproszczonej ścieżki likwidacji, średnio w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia szkody" - dodał Charchuła

Jak podała firma, rośnie rola ubezpieczeń sprzedawanych poza siecią oddziałów banku. W 2016 roku sprzedaż ubezpieczeń w kanałach direct (Internet, mobile i telefon) wzrosła o 26% w stosunku do roku 2015, podsumowano.

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. to dwie spółki ubezpieczeniowe utworzone przez Bank Zachodni WBK S.A. i Aviva International Insurance Ltd. - spółkę należącą do szóstej grupy ubezpieczeniowej świata. Rozpoczęły działalności w 2008 r.

(ISBnews)