Zysk netto ogółem Work Service spadł r: r do 15,5 mln zł w 2016 r.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Work Service odnotował 15,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2016 r. wobec 41,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka miała 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 27,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 63,05 mln zł wobec 91,52 mln zł zysku rok wcześniej.

"Odnotowaliśmy solidne wyniki, bazujące na 9% wzroście organicznym, choć poziom zysku operacyjnego, sięgający 63 mln zł, był niższy od naszych założeń. Był to głównie efekt jednorazowych zobowiązań związanych z restrukturyzacją prowadzoną w Niemczech, zmianami personalnymi oraz zakończeniem wcześniej rozpoczętych procesów inwestycyjnych. Jednak należy podkreślić, że organiczny wzrost kosztów wyniósł 6% i był wolniejszy od naszego tempa naszego rozwoju" - skomentował prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 479,75 mln zł w 2016 r. wobec 2 136,72 mln zł rok wcześniej.

"W 2016 roku niemal 45% przychodów Grupy pochodziło z działalności międzynarodowej, a zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, za pośrednictwem Work Service wzrosło o 5% r/r. Jednocześnie Grupa poprawiła zysk brutto ze sprzedaży, który wzrósł o ponad 10% do poziomu 262 mln zł" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 2,69 mln zł wobec 14,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)