Na placach budowy nadal zdecydowanie dominuje tzw. technologia tradycyjna udoskonalona. Ostatnie pięć lat przyniosło jednak dość ciekawą zmianę w zakresie wykorzystywanych technologii.

Od pewnego czasu przybywa budynków wzniesionych na betonowym szkielecie …

Ciekawe informacje o wykorzystywanych technologiach budowlanych, można znaleźć w rocznych raportach GUS-u. Wspomniana instytucja podaje statystyki dotyczące budownictwa indywidualnego oraz budownictwa innego niż indywidualne. Do tej drugiej kategorii, zaliczają się praktycznie tylko inwestycje deweloperów, bo aktywność spółdzielni, zakładów pracy i samorządów jest znikoma – tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Wystarczy wspomnieć, że w 2016 r. deweloperzy wybudowali prawie 93% wszystkich mieszkań (tzn. lokali i domów) oddanych do użytku poza budownictwem indywidualnym. Dlatego można upraszczająco przyjąć, że dane dla budownictwa innego niż indywidualne, dotyczą inwestycji deweloperskich.

Informacje GUS-u wskazują, że poza budownictwem indywidualnym praktycznie wykorzystywane są tylko dwie technologie - tradycyjna udoskonalona oraz monolityczna. Lokale i domy wybudowane w tej pierwszej technologii, stanowiły 76% wszystkich mieszkań oddanych do użytku przez inwestorów innych niż indywidualni. Zgodnie z definicją GUS-u, technologia tradycyjna udoskonalona zakłada wykorzystanie ręcznie wmurowywanych cegieł, bloczków lub pustaków jako budulca ścian nośnych.

W 2016 r. mieszkania wybudowane przy pomocy najbardziej tradycyjnej technologii, były mniej popularne niż pięć lat wcześniej. Warto zwrócić uwagę, że w budownictwie innym niż indywidualne, udział technologii monolitycznej (mierzony liczbą oddanych mieszkań) wzrósł z 8% (2011 r.) do 23% (2016 r.). Zatem popularniejsze stały się budynki monolityczne, które według definicji GUS-u posiadają ścianową lub szkieletową konstrukcję z betonu/żelbetonu realizowaną na miejscu budowy.

Poza budynkami o betonowym szkielecie lub ścianach nośnych z cegły, bloczków oraz pustaków, krajowi deweloperzy w 2016 r. praktycznie nie kończyli innych projektów. Udział mieszkań wybudowanych w innej technologii niż tradycyjna udoskonalona oraz monolityczna, oscylował na poziomie 1%.

Deweloperzy wybierają technologię monolityczną głównie przy dużych budynkach

Ciekawe wnioski o technologiach budowlanych można wysnuć po dokładniejszym przeanalizowaniu danych GUS-u z 2016 r. Jeżeli samodzielnie obliczymy udział poszczególnych technologii budowlanych w liczbie ukończonych budynków i mieszkań, to widoczna stanie się interesująca zależność. Okazuje się bowiem, że technologia monolityczna była wykorzystywana tylko w 3% budynków, ale jej udział dotyczący mieszkań oddanych do użytku wyniósł 23% - wskazuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

W przypadku technologii tradycyjnej udoskonalonej, analogiczne wyniki to 97% (udział budynków) i 76% (udział mieszkań). Wyniki analizy sugerują, że technologia monolityczna jest preferowana przez deweloperów wznoszących okazałe budynki o dużej liczbie mieszkań. Technologia tradycyjna sprawdza się zarówno przy wznoszeniu budynków wielorodzinnych, jak i nowych domów.

Technologie deweloperzy RP tab.1

Technologie deweloperzy RP tab.1

źródło: Materiały Prasowe

Kolejnym ciekawym aspektem są wyniki z 2016 r. dotyczące przeciętnego czasu realizacji inwestycji poza budownictwem indywidualnym. Te dane wskazują, że wznoszenie budynków w technologii tradycyjnej udoskonalonej i monolitycznej, zajmowało praktycznie tyle samo czasu (średnio 21,1 miesiąca oraz 21,4 miesiąca). Średnim czasem budowy na poziomie około 19 miesięcy, cechowały się budynki wznoszone przy pomocy prefabrykatów (technologia wielkoblokowa i wielkopłytowa). Śladowy udział prefabrykowanych mieszkań w łącznej liczbie ukończonych lokali (ok. 0,3%) wskazuje jednak, że oszczędności czasowe na razie nie przekonują krajowych deweloperów do budowy przy pomocy prefabrykatów.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl