Przychody TIM wzrosły o 9,2% r: r do 147,7 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Przychody TIM w okresie styczeń-marzec 2017 r. wyniosły 147,65 mln zł i były wyższe o 9,2% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Przychody ze sprzedaży towarów w e-commerce w okresie styczeń-marzec br. wyniosły 106,2 mln zł, co oznacza wzrost o 6,5% w skali roku.

"Jednocześnie zarząd TIM SA informuje, iż w tym samym czasie, według wstępnych danych GUS, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 17,2 % niż przed rokiem i o 49,4 % wyższa w porównaniu z lutym 2017r. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 10,2 % niż w marcu 2016 roku i o 9,7 % w porównaniu z lutym br. Narastająco za okres styczeń – marzec 2017 r produkcja budowlano montażowa była o 3,9 % wyższa niż przed rokiem" - podała także spółka.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)