Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się takiej decyzji banku centralnego.

"W związku z obecną oraz oczekiwaną sytuacją inflacyjną oraz na rynku pracy Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował o pozostawieniu bez zmian docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych na poziomie 0,75-1,00 proc." - napisano w komunikacie Fed, wydanym po zakończeniu dwudniowego posiedzenia.

"FOMC ocenia, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw. prawdopodobnie było przejściowe(...)" - dodano.

PKB USA w I kw. wzrósł 0,7 proc. kdk w ujęciu zanualizowanym. To najniższy odczyt w analogicznym kwartale od 3 lat.

Fed ocenił, podobnie jak w poprzednich komunikatach, że krótkoterminowe ryzyka dla gospodarki pozostają "z grubsza zrównoważone".

Rezerwa wskazała, że mierzona w ujęciu 12-miesięcznym inflacja pozostawała ostatnio na poziomie zbliżonym do 2-proc., czyli do długoterminowego celu inflacyjnego Fed.

Po publikacji komunikatu do 90 proc. z ok. 70 proc. wzrosło prawdopodobieństwo podwyżki stopy fed funds o 25 pb na kolejnym posiedzeniu w czerwcu. Mediana projekcji członków Fed z marca sugeruje 3-krotne podwyższenie kosztu pieniądza w USA w 2017 r.

W marcu Rezerwa Federalna podwyższyła docelowy przedział wahań stopy procentowej o 25 pb. Była to trzecia podwyżka w rozpoczętym w grudniu 2015 r. cyklu zacieśniania polityki monetarnej.