„Walne zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 38 490 295,21 zł na następujące cele: 1. kwotę 31 500 000,70 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, która wyniesie 0,70 zł na jedną akcję spółki; 2. kwotę 6 990 294,51 zł na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)