Zysk netto PGE wzrósł r: r do 964 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała964 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 870 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1201 mln zł wobec 1123 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5741 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 7133 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 175 mln zł wobec 1185 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)