Akcjonariusze PBKM zdecydowali o wypłacie 1,8 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowało zysk netto za 2016 r. w wysokości 20,04 mln zł przeznaczyć w części wynoszącej 8,52 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 1,8 zł na akcję. Kwotę w wysokości 11,52 przeznaczono na kapitał zapasowy, wynika z przyjętych uchwał.

"Dzień dywidendy ustala się na 23 maja 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2017 roku" - czytamy także w uchwałach.

Polityka dywidendowa PBKM zakłada, że do 50% skonsolidowanego zysku netto trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 21,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 23,59 mln zł, tj. wzrósł o 31% r/r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 20,04 mln zł wobec 11,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)