"Przewodnicząc Izbie będę starał się, aby była ona inicjatorem i wsparciem dla projektów ministerialnych, ponieważ posiada wszelkie kompetencje do generowania trendów w polskiej energetyce - zarówno pod kątem projektów, jak i regulacji" – zadeklarował Grzegorczyk po wyborze na stanowisko prezesa Izby.

Jego zdaniem, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska spełnia kluczową rolę w tworzeniu pozytywnego obrazu polskiej energetyki oraz efektywnie moderuje dyskusję o przyszłości i promocji osiągnięć branży energetycznej.

Wyboru Grzegorczyka dokonało obradujące we wtorek w Warszawie walne zgromadzenie członków Izby.

Obecnie działania Izby koncentrują się głównie na współpracy z organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, a także na organizowaniu szkoleń czy doradztwie ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym dla jej członków.

Izba współpracuje i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, a także organizacjami samorządowymi. Bierze też udział w tworzeniu banku informacji gospodarczych, finansowych i innych, niezbędnych w działalności gospodarczej jej członków.

Filip Grzegorczyk kieruje grupą Tauron od połowy listopada ubiegłego roku. Ma doświadczenie w branży energetyczno-paliwowej. W latach 2011-2013 był związany z Kompanią Węglową, jako pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki. W latach 2007-2008 był członkiem zarządu Tauronu, a od listopada 2015 r. przez rok był wiceministrem Skarbu Państwa.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, reprezentująca środowiska związane z tymi sektorami gospodarki, obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Izba skupia ok. 110 firm, wśród nich wiodące firmy energetyczne oraz ich kooperantów. W ostatnim czasie, przed wyborem Filipa Grzegorczyka, obowiązki prezesa Izby pełnił prezes grupy Enea Mirosław Kowalik. (PAP)