JSW przedstawia tę inwestycję jako „najgłębszą i najcenniejszą” w spółce - to jedno z jej strategicznych przedsięwzięć, które ma zwiększyć udział węgla koksowego w strukturze produkcji.

Dzięki inwestycji „Uruchomienie poziomu 1290” kopalnia Budryk ma pracować przez następne 60 lat, wydobywając więcej najbardziej poszukiwanego na rynku węgla typu 35 i 34. Wielkość złóż szacuje się na 122,5 mln ton. Węgiel zalega między poziomami 1050 a 1290.

„To jest najgłębsze miejsce, jeśli chodzi o węgiel koksowy w Polsce i Europie. Mamy w Polsce inżynierów, którzy potrafią wykonywać trudne inwestycje w kopalniach węgla kamiennego. Nie każdy kraj ma takie umiejętności. Należy inwestować w polskie górnictwo” - podkreślił podczas wtorkowej wizyty w kopalni wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

W kontekście inwestycji w połowie 2015 r. zakończyły się prace związane z głębieniem jednego z szybów Budryka do głębokości ok. 1320 metrów.

Prócz rozpoczętego w połowie 2011 r. pogłębienia szybu VI kopalni, inwestycja obejmuje: budowę szeregu wyrobisk górniczych, budowę niezależnego systemu transportowego dla węgla koksowego typu hard oraz rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej pod kątem wzbogacania węgli typu hard.

Prace prowadzone są w trudnych warunkach, związanych m.in. z głębokością, przy zachowaniu ciągłości ruchu zakładu. Do udostępnienia i zagospodarowania poziomu 1290 wykorzystywana jest istniejąca infrastruktura.

Dotąd m.in., poza zgłębieniem szybu, wykonano wyrobiska korytarzowe do poziomu 1290 i wyrobiska związane z odbiorem i załadunkiem urobku na poziomie 1050. W trakcie realizacji jest m.in. uruchomienie górniczego wyciągu szybowego i wykonanie pełnej infrastruktury szybu. Prowadzone są rozcinki złoża. Prace trwają też na powierzchni zakładu.

„W ciągu najbliższych dwóch lat zakład przeróbczy kopalni Budryk zostanie zmodernizowany i przygotowany do produkcji wysokiej jakości węgla koksowego. Dzięki temu spodziewamy się wzrostu produkcji węgla koksowego (w Budryku – PAP) z 35 do 59 proc. A to poprawi wyniki całej spółki” - powiedział p.o. prezesa JSW Daniel Ozon.

Według informacji spółki, osiągnięcie przytoczonej przez prezesa wartości będzie oznaczało osiągnięcie w Budryku produkcji wysokiej jakości węgla koksowego na poziomie ponad 2 mln ton - ok. 2022 r. Koszt inwestycji w zakład przeróbczy przekracza 132 mln zł.

Zgodnie z nową strategią JSW, najpóźniej w 2020 r. osiągający najlepsze ceny na rynkach węgiel koksowy ma stanowić około 80-85 proc. ogółu produkcji spółki, wobec obecnych ok. 70 proc.

Jednocześnie w Budryku trwa rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką metanem. Ma to przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa, ograniczenia kosztów oraz minimalizacji wpływu na środowisko.

Według wcześniejszych informacji, budowa poziomu 1290 w Budryku i modernizacja zakładów przeróbczych w Budryku oraz Knurowie-Szczygłowicach należą do tegorocznych priorytetów inwestycyjnych JSW.

Ponadto, w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie kontynuowane mają być prace udostępniające do eksploatacji węgiel z pola Bzie-Dębina Zachód, która ma rozpocząć się w 2018 r.

W ub. roku grupa JSW wydała na inwestycje 777,7 mln zł, wobec 859,3 mln zł rok wcześniej.

Tegoroczne inwestycje grupy JSW - jak informował w marcu prezes Ozon - mają być finansowane ze środków wypracowywanych przez grupę (ok. 896,5 mln zł), jak i źródeł zewnętrznych. W minionym roku grupa uzyskała 721,8 mln zł ze sprzedaży aktywów, 300 mln zł z obligacji objętych przez Towarzystwo Finansowe Silesia oraz 290 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw.(PAP)