Zysk netto Getin Holding z dz. kont. wzrósł r: r do 17,18 mln zł w I kw.Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 249,56 mln zł wobec 181,77 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 123,02 mln zł wobec 102,44 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 26,49 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 25,84 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 4,09 mln zł wobec 24,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)