PGE przedstawi strategię dla ciepłownictwa i kogeneracji na początku wrześniaWarszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) przedstawi strategię dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji na początku września 2017 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.

"Obiecywaliśmy, że opowiemy po II połowie roku, możemy w tym momencie określić, że strategię dla sektora ciepłownictwa i kogeneracji ogłosimy na początku września tego roku" - powiedział Baranowski podczas konferencji prasowej.

Wśród wskazanych w prezentacji elementów tworzenia wartości segmentu są: obecne aktywa kogeneracyjne i ciepłownicze PGE, przejęte aktywa, zdekapitalizowany majątek ciepłowniczy poza obszarem PGE oraz akwizycje i rozwój organiczny sieci ciepłowniczych.

"Wierzymy, że otoczenie regulacyjne będzie sprzyjało rozwojowi tego segmentu i stymulowało jego wzrost. Jestem przekonany, że administracja państwowa rozumie ten problem i że będzie rozwój kogeneracji i systemów ciepłowniczych wspierać" - powiedział także prezes.

PGE spodziewamy się również, że Polska będzie się dalej urbanizować, co spowoduje konieczność rozrostu sieci ciepłowniczych.

PGE podała dziś, że podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł.

W wyniku wykonania umowy, PGE nabędzie szereg konwencjonalnych aktywów wytwórczych, w tym: cztery elektrociepłownie tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń, sieci dystrybucji ciepła w Toruniu oraz Elektrowni Rybnik (obecnie kontrolowanych przez EDF Polska S.A.), cztery elektrociepłownie tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu (obecnie kontrolowanych przez EDF Polska S.A. i EDF Investment III B.V.).

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia szeregu warunków, w tym uzyskania zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ministra energii i uzyskania przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Aktywa EDF nabywane przez PGE posiadają moc zainstalowaną 3,3 GWe oraz 4,4 GWt (uwzględniając opalaną gazem elektrociepłownię Toruń oddaną do eksploatacji w 2017 r.) i wyprodukowały 12,4 TWh energii elektrycznej netto oraz 32,8 PJ ciepła w 2016. Skonsolidowany zysk EBITDA wygenerowany przez te aktywa wyniósł ok. 1,1 mld złotych w 2016 r.

PGE podała w ubiegłym tygodniu, że podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. umowę opcji put (ang. Put Option Agreement, POA) dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce. W efekcie PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce. PGE - wcześniej deklarująca udział na poziomie 60% w transakcji realizowanej wraz z partnerami biznesowymi (Eneą i Energą) - wystąpiła w tej umowie jako jedyny oferent.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)