Bank ma wykupić obligacje, według wartości nominalnej, 19 maja 2020 r. Do tej daty co sześć miesięcy BGK będzie wypłacał obligatariuszom odsetki.

Wartość zaciągniętych przez BGK zobowiązań na 31 marca 2017 r. wynosi 80,6 mld zł - podano w komunikacie. Dodano, że perspektywa kształtowania zobowiązań banku do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 65 mld zł. (PAP Biznes)