Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. w wysokości 11,1 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z przyjętych uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 11 103 098,58 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale.

W 2016 roku akcjonariusze Erbudu podjęli uchwałę o wypłaceniu 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)