Spółka Kruka kupiła portfel wierzytelności w Rumunii o wartości ok. 1,15 mld złWarszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Kruka - InvestCapital Malta Ltd. - zawarła wiążącą umowę nabycia wierzytelności korporacyjnych od BRD Groupe Societe Generale z Rumunii o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,25 mld RON (ok. 1,15 mld zł), podał Kruk.

"Umowa przewiduje nabycie portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,25 mld RON (1,15 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 maja 2017 roku). W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Cena została zapłacona w dniu dzisiejszym. Zawarta umowa nie przewiduje istotnych kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach" - podano w komunikacie.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)