Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-05-26 5638,00 -1,2% -1,3% 2,1% 19,4%
Miedź 3M USD/t 2017-05-26 5657,50 -1,2% -1,4% 2,2% 20,5%
Ołów spot USD/t 2017-05-26 2104,75 1,9% -7,8% 5,3% 24,0%
Ołów 3M USD/t 2017-05-26 2122,00 1,8% -5,6% 5,2% 24,9%
Aluminium spot USD/t 2017-05-26 1948,75 -0,5% 2,4% 14,4% 26,1%
Aluminium 3M USD/t 2017-05-26 1951,00 -0,5% 2,1% 15,2% 25,4%
Cyna spot USD/t 2017-05-26 20558,00 0,1% 2,8% -3,1% 26,7%
Cyna 3M USD/t 2017-05-26 20425,00 0,1% 2,6% -3,3% 26,1%
Nikiel spot USD/t 2017-05-26 9040,00 0,4% -3,9% -9,3% 7,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-05-26 9080,00 0,4% -3,9% -9,4% 7,8%
Cynk spot USD/t 2017-05-26 2631,00 0,2% 0,5% 2,9% 38,4%
Cynk 3M USD/t 2017-05-26 2640,00 0,3% 0,6% 2,5% 39,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-05-29 149,60 0,0% -39,2% -33,8% 78,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-05-26 66,25 -2,0% 1,2% -5,7% 36,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-05-26 615,25 -1,2% 0,5% -0,8% 1,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-05-26 569,25 -1,3% 0,5% -0,8% 1,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-05-26 492,25 -2,2% 0,2% -5,5% 5,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-05-26 450,00 -3,1% -2,0% -8,4% 1,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-05-26 292,75 0,1% 0,7% -7,4% 32,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-05-26 283,00 0,2% 2,0% -8,1% 30,0%

(PAP Biznes)