Komunikat został wydany w związku z doręczeniem zainteresowanym decyzji KNF z 26 maja 2017 r. Tego dnia Komisja utrzymała w mocy swoją decyzję z 19 lipca 2016 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tysięcy złotych oraz bezterminowego wykluczenia akcji Petrolinvest S.A. z obrotu.

Powodem niniejszych kar, nałożonych przez KNF w lipcu ub. roku, było wielokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Petrolinvest przy okazji przekazywania sprawozdań finansowych. Komisja uznała zarazem wtedy, że "dotychczasowe zachowanie spółki nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości". Stąd nałożyła karę 800 tys. zł i wykluczyła bezterminowo akcje z obrotu giełdowego.

Petrolinvest S.A. to przedsiębiorstwo przemysłu paliwowego z siedzibą w Gdyni, wchodzące w skład koncernu Prokom Investments. Ma charakter wydobywczy. Działa głównie w Kazachstanie, gdzie poszukuje ropy naftowej. Spółka została założona w 1991 roku przez Ryszarda Krauzego. 16 lipca 2007 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KNF poinformowała w środę także, że podczas wtorkowego posiedzenia nakazała przenieść instrumenty finansowe, środki pieniężne oraz dokumenty związane z prowadzeniem rachunków z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Miało to związek z decyzją Komisji z dnia 25 kwietnia br. w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

W kolejnym środowym komunikacie KNF poinformowała, że utrzymała w mocy swoją decyzję z 13 grudnia 2016 r. o nałożeniu na Michała Kościuszko kary pieniężnej w wysokości 800 tysięcy złotych. Ukarany, jako posiadacz akcji spółki Polskie Jadło S.A. w latach 2011-2012 wielokrotnie, według ustaleń KNF, naruszył obowiązki informacyjne, wynikające z ustawy o ofercie. Przekazanie do publicznej wiadomości tej informacji, jak głosi komunikat KNF, "spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego", z uwagi na "stopień naganności zachowania strony postępowania".